Ti trn b gói ngôn ng Ting Vit cho Windows 10 min phí.
Chính vì th nu không rành ting Anh thì s rt khó bit c các chc nng mà HH này cung.
Áp dng gói ngôn ng va cài t làm ngôn ng hin th.
Tuy nhiên vn có mt vài lu bn uber promo code for existing users 2017 nyc cn tham kho thêm.Tuyt vi hn, nhà phát trin Windows hiu c rng giao tip quc t vô cùng quan trng trong thi i hi nhp toàn cu hin nay.Thay i ngôn ng hin th ca Windows 8 thành ting Vit, chúng ta tin hành theo các bc sau:.S dng thang cun bên phi tìm mc Ting Vit nm gn cui danh sách ngôn.Các c quan, t chc vn hóa, giáo dc c chính ph công nhn có th phân phi li gói ngôn ng cho Windows này cho nhng ngi dùng ã mua bn quyn phn mm có dng tng t nh Microsoft.Khi ng li máy và tn hng thành qu là hình nh Windows 8 sau khi Vit Hóa.Windows 8 s chuyn bn ti màn hình chc nng language ti ây nu máy bn cha cài thì ch có 1 ngôn ng ting Anh, Chn Add a language nh hình phía.Sau hilarious teacher gifts khi cài t xong bn tr v màn hình language và click chn Options trong phn ting Vit.Tt Update Win 8, óng cp nht Windows 8,.1.Ti gói ngôn ng hin th ting Vit ca Windows, bn nhp chut chn mc Options cui th Ting Vit ri chn mc Download and install language pack:.Ngoài ra nu mun cài t ting Vit trên Win 7, hãy click vào ng dn phía trên tham kho thêm.Cài ngôn ng ting Vit cho win 8 có 2 cách là download trc tip t microsoft hoc cài t gói ngôn ng ting Vit ngay trên windows.
Cách 1: Trc tiên các bn nhn, windows Q vào màn hình search và chn.
Goi ngôn ng Windows 8 danh cho may new and gift orlando tinh ang chay Windows 8 các phiên bn Windows 8, Windows 8 Enterprise và Windows.

Sau ó click vào Options hoc click double vào ting Vit.
Vic mt công ty có nhiu ngi n t các quc gia khác nhau là chuyn khá bình thng.
Ch cho Windows ti gói ngôn ng ting Vit dung lng.6 MB và tin trình cài t t ng hoàn.

[L_RANDNUM-10-999]